Trong các ngày 4-5/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949-2020). Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi và bộ máy tổ chức khác nhau, đến nay, Học viện thống nhất mô hình tổ chức theo quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị.
Song nhiều ý kiến cho rằng, dù đã có phụ lục đính kèm nhưng Dự thảo vẫn nên bổ sung các số liệu điển hình bằng các bảng biểu/sơ đồ cụ thể, nhấn mạnh thêm những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Học viện đã phỏng vấn đồng chí Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện để hiểu rõ hơn về công tác này.
Đây là điểm nhấn rõ nét trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiên, những nhận định/đánh giá về tính hệ thống trong Dự thảo còn mờ nhạt, chưa sát với thực tế, hình ảnh của các đảng bộ Học viện trực thuộc còn chưa rõ nét.
02:40, 08/04/2020
Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu các biểu mẫu văn bản triển khai tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025.
04:35, 31/08/2020
Song nhiều ý kiến cho rằng, dù đã có phụ lục đính kèm nhưng Dự thảo vẫn nên bổ sung các số liệu điển hình bằng các bảng biểu/sơ đồ cụ thể, nhấn mạnh thêm những kết quả Đảng bộ Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
02:08, 04/02/2020
* Ngày 10-3-1993, Bộ Chính trị khóa VII ra Quyết định số 61/QĐ-TW "Về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung ương chuyển thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh". Quyết định của Bộ chính trị xác định rõ: "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước".
08:08, 26/05/2020
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng có hai nhiệm vụ quan trọng nhất: Thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự). Công tác nhân sự đại hội chỉ đạt kết quả tốt khi chủ thể các khâu của quá trình phải làm tốt và chịu trách nhiệm về “sản phẩm” của mình; những nhân sự trúng cử phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Giấy phép thông tin số 99/GP-TTDT của Bộ TTTT cấp ngày 11/ 09/2008

Tổng biên tập: PGS.TS Nguyễn Viết Thảo

Bản quyền: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 135 Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

“Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (www.hcma.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này”